Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

9056 bbcc 500

man-and-camera:

Winter III ➾ Luke Gram

February 20 2015

vaniliapudding
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viagoby goby
vaniliapudding
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagoby goby
vaniliapudding
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viagoby goby
vaniliapudding

Odpuściłam, bo nie jestem taka, aby nalegać.

— :)
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viagoby goby
vaniliapudding

a najgorzej jest, jak zdasz sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, że gdyby między wami miało coś być, to byłoby już dawno. kiedy zrozumiesz, że to co się dookoła dzieje wcale nie zmierza ku spełnieniu Twoich marzeń.
— moblo
Reposted fromsilkdreams silkdreams viagoby goby
vaniliapudding
3741 118a
Reposted fromstylte stylte viagoby goby
vaniliapudding
Język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
— M. Bułhakow
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaawakened awakened
vaniliapudding
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaawakened awakened
vaniliapudding
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaawakened awakened
vaniliapudding
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
vaniliapudding
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viaawakened awakened
vaniliapudding
2176 139b
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaawakened awakened
vaniliapudding
Zawsze tak jest. Ten, kogo chcesz mieć, nie chce ciebie, a ten, kogo nie chcesz, chce. To niemal niemożliwe, żeby dwie osoby jednocześnie chciały mieć siebie nawzajem. Zawsze jedno biega za drugim, a kiedy się w końcu znudzi, to drugie często zaczyna się za nim uganiać. To, że dwoje ludzi ugania się za sobą nawzajem, dogania się i spotyka, to cud. 
— To cud...♥
Reposted fromawakened awakened
vaniliapudding
9310 be06
Reposted fromveryme veryme viatruustme truustme
vaniliapudding
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viatruustme truustme

January 31 2015

vaniliapudding
5473 2e3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerqq werqq

January 28 2015

vaniliapudding
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl