Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2015

7511 a646 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagoby goby
vaniliapudding
Jestem zmęczona walką o innych. Teraz usiądę i sprawdzę, kto będzie walczyć o mnie.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viagoby goby
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
vaniliapudding

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viagoby goby
vaniliapudding
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viagoby goby
vaniliapudding

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viagoby goby
vaniliapudding
7822 3d01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerqq werqq
vaniliapudding
5979 21f3
Reposted fromjustMeee justMeee viawerqq werqq
vaniliapudding
1920 bb02
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viawerqq werqq
vaniliapudding
3810 094a
Reposted fromoutline outline viawerqq werqq

December 26 2014

vaniliapudding
To nic nierobienie jest strasznie czasochłonne. Nic nie robisz, nic nie robisz a tu już północ.
Reposted fromeowyn eowyn viajolene511 jolene511
vaniliapudding
1948 e1d0
Reposted fromella-eva ella-eva viajolene511 jolene511
vaniliapudding
2308 deb3 500
Reposted fromCarrion Carrion viawerqq werqq
vaniliapudding
vaniliapudding
Say something, I'm giving up on you..
— A Great Big World - Say something
Reposted frombomdia bomdia viawerqq werqq

November 27 2014

vaniliapudding
Reposted fromzenibyja zenibyja viabasia basia
vaniliapudding
Reposted frombasia basia

October 31 2014

vaniliapudding
6146 77d0
Reposted fromcalifornia-love california-love viawerqq werqq
vaniliapudding
9963 1759
Reposted fromiamstrong iamstrong viawerqq werqq
vaniliapudding
Reposted fromohhh ohhh viawerqq werqq
vaniliapudding
Reposted fromchocoway chocoway viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...